HAPPY TIMES Obundet

850 kr/mån
· 5 klasser i månaden, på studion och online
· Obundet med 1 kalendermånads uppsägningstid
· 4 bokningar i studion samtidigt / Obegränsat antal bokningar online
Inloggningsuppgifter
Minst 5 tecken
Personuppgifter